Onderstaande foto wordt elke 5 minuten bijgewerkt. Wordt deze niet geladen, gewoon een seconde later verversen. Onder de foto een verdere toelichting hoe het werkt.

Meer natuur enzo op m'n instagram @rembrandnature of tinker.rembrand.nl!
Remco

Below picture updates every 5 minutes. If it isn't loading, just refresh a second later. Below the picture the ins and outs how it's set up.

More nature and such on my instagram @rembrandnature or tinker.rembrand.nl!
Remco

laatste half uur / last half hour
1 2 3 4 5 6

Terug naar nu


202103261255

Copyright © Remco Brand - 2021

2022 - Leukste foto's / Best pics - 2022
eerste bezoek / first visit!
eerste bezoek
2021 - Leukste foto's / Best pics - 2021
eerste bezoek / first visit!
eerste bezoek
op de uitkijk / on the look-out!
op de uitkijk
ff losschudden / shake it out!
ff los schudden
dag 2 weer bezoek / day 2 visitor
dag 2 bezoek
camera gespot? / found a camera?
camera gespot?
dutje doen / nap time
dutje doen


Waar kijken we naar?
Vogelhuisje met infrarood camera. Voor de foto gemaakt wordt, schakelt er infrarood licht in dat weer uit gaat als de foto genomen is. Deze hangt in ons tuintje in Wageningen en hopelijk komen er zoals eerdere jaren weer koolmeesjes in!

Hoe vaak wordt de foto bijgewerkt?
Tenzij er iets vastloopt, moet er elke 5 minuten een foto genomen zonder dat de vogels er last van hebben.

Het is zwart/wit?
Klopt, infrarood in het donker zijn vooral roze tinten. Te zijner tijd kan ik kijken of het overdag anders kan, maar ik denk niet dat er voldoende daglicht binnenkomt door de ingang.

Welke onderdelen zijn er gebruikt?

 • Raspberry PI Zero W
  Mini computertje dat alles aanstuurt.
 • Raspberry PI Noir Camera
  Camera module zonder IR filter en dus geschikt voor nacht / wild fotografie.
 • LISIPAROI Infrarood LED ring
  Deze IR leds lichten bij voor de foto.
 • SHTC3 sensor
  Sensor voor temperatuur/luchtvochtigheid binnen.
 • DHT22 sensor
  Sensor voor temperatuur/luchtvochtigheid buiten.
 • IP65 lasdoos
  Enigzins weerbestendige behuizing.
 • USB verlengsnoer
  Zelfgemaakt 10m USB verlengsnoer om 5V op de juiste plek te hebben.
 • Overig
  Wat kabeltjes en duct-tape!
Verder draait dit op een lite versie van RaspiOS met een python script dat elke 5 minuten een foto maakt en uploadt.


What are we looking at?
Birdbox with infrared camera. Before taking a picture infrared light is turned on and off again after the picture is taken. It's located in our garden in Wageningen and hopefully we can welcome great tits again like previous years!

How often is it updated?
Assumed nothing crashes it should update every 5 minutes without bothering the birds.

It's black & white?
Correct, infrared in the dark shows mostly pink. I'll see whether pictures during daylight can be different, but I doubt the entrance lets in enough light.

Which parts were used?

 • Raspberry PI Zero W
  Mini computer that runs it all.
 • Raspberry PI Noir Camera
  Camera module without IR filter making it suitable for night/wild life photography.
 • LISIPAROI Infrarood LED ring
  These IR leds provide light for the pictures.
 • SHTC3 sensor
  Sensor for temperature/humidity inside.
 • DHT22 sensor
  Sensor for temperature/humidity outside.
 • IP65 junctionbox
  Somewhat weatherproof enclosure.
 • USB extension cord
  Home-made 10m USB extension cord to get 5V where I need it.
 • Misc
  Cables and duct-tape!
All of this runs on a lite version of RaspiOS with a python script that takes a picture every 5 minutes and uploads.


21-03-2021: added below graphs to keep an eye on temperature/humidity.
Copyright © Remco Brand - 2022